Czego szukasz?

Wpisz interesującą Cię frazę by otrzymać natychmiastowe wyniki, lub wciśnij [ENTER] po więcej szczegółów.

PARP

Samochodowe rejestratory temperatury — specyfika działania

Transport ładunków takich jak łatwo psująca się żywność, leki czy zwierzęta rzeźne i hodowlane wymaga zastosowania odpowiednich środków transportu, które wyposażone są w technologie umożliwiające zachowanie właściwych warunków wewnątrz kontenera transportowego. Warunki te zależą przede wszystkim od temperatury i poziomu wilgotności powietrza.
W celu ułatwienia bieżącej kontroli tych wartości w kontenerach transportowych powszechne zastosowanie znalazły samochodowe rejestratory temperatury i wilgotności. Warto przyjrzeć się nieco bliżej ich specyfice oraz zasadom działania.

 

Czym właściwie jest samochodowy rejestrator temperatury?

Omawiając budowę samochodowego rejestratora temperatury, warto przytoczyć konkretny przykład takiego urządzenia, np. firmy Loggicar-R. Producent ten oferuje urządzenia, które swoim wyglądem przypominają nieco małą kasę fiskalną. Jak sama nazwa wskazuje, przyrządy te służą do odczytywania bieżących warunków panujących wewnątrz kontenera, w którym przewożone są towary. Można więc sprawdzić, jaka temperatura panuje w danym momencie. Co więcej, urządzenia te oprócz pomiaru temperatury zapewniają również bieżący pomiar poziomu wilgotności. Co więcej, do rejestratora można bezprzewodowo podłączyć do czterech czujników, które zbierają odczyty temperatury i wilgotności. Czujniki te montuje się w dowolnym miejscu kontenera, np. na wylocie i wlocie parownika, lub skierować do mierzenia temperatury przewożonego produktu. Dodatkowo są one wyposażone w funkcję rejestracji zmian w stanie kontenera, np. otwierania drzwi.

Montaż rejestratora oraz poszczególnych czujników jest bardzo prosty i trwa zaledwie kilka minut.

Bardzo ważnym elementem w samochodowym rejestratorze temperatury jest drukarka raportów. Wbudowana drukarka umożliwia drukowanie raportów. Funkcjonalność ta bywa niezwykle przydatna w wielu okolicznościach, np. kontroli weterynaryjnej podczas transportu żywych zwierząt.

Warto dodać, że urządzenie w czasie jazdy jest zasilane przez akumulator samochodowy poprzez gniazdo zapalniczki. Posiada też wbudowaną baterię, która zapewnia działanie rejestratora przez 24 godziny nieustannie. Dzięki temu można bezproblemowo kontrolować odczyty również podczas postojów.