Czego szukasz?

Wpisz interesującą Cię frazę by otrzymać natychmiastowe wyniki, lub wciśnij [ENTER] po więcej szczegółów.

PARP

Mapowanie temperatury i wilgotności pomieszczeń i urządzeń

Mapowanie temperatury i wilgotności pomieszczeń i urządzeń

Podczas procesu mapowania jesteśmy w stanie ustalić jakie warunki panują w danej przestrzeni oraz czy dana infrastruktura zapewnia stabilny rozkład parametrów. Dzięki tym informacjom możemy odnaleźć punkty krytyczne w danej przestrzeni oraz następnie dokonać niezbędnych zmian oraz dostosować przestrzeń do potrzeb.

Dowiedz się więcej

Mapowanie

Jest to proces podczas którego dokonuje się rejestracji temperatury a także poziomu wilgotności powietrza w różnych punktach krytycznych.

Proces ten pozwala to na spełnienie niezbędnych warunków wymaganych przez branże, w których stały nadzór oraz ustalenie rozkładu parametrów klimatycznych są konieczne podczas produkcji, transportu oraz składowania produktów takich jak np. żywność, czy produkty lecznicze.

Istnieją również wymagania prawne dotyczące monitoringu temperatury oraz wilgotności, przepisy te w szczególności dotyczą branży farmaceutycznej. Oprócz spełniania wymagań prawnych mapowanie pozwala na utrzymanie produktów wysokiej jakości, pozwala także jednocześnie uniknąć ponoszenia strat, spowodowanych uszkodzeniem, czy też przeterminowaniem produktów.

Gdzie się sprawdzi?

Mapowanie to usługa dedykowana dla przestrzeni takich jak

Hale
Duże
i małe magazyny
Komory
przeładunkowe
Chłodnie
samochodowe
Urządzenia
chłodnicze
Urządzenia
termiczne

Dla kogo?

 • Producenci leków oraz komponentów
 • Hurtownie farmaceutyczne
 • Apteki
 • Firmy badawcze
 • Firmy produkujące żywność
 • Firmy dystrybucyjne

Dlaczego my?

Oszczędność

Stały monitoring pozwala na dużo szybsze reakcje

Efektywność

Mapowanie odbywa się w czasie rzeczywistym

Kontrola

Proces mapowania jest pod stałą i ścisłą kontrolą

Metodologia postępowania

Mapowanie rozkładu wartości temperatury i wilgotności względnej nie jest czynnością jednorazową, ale trwającym procesem, który powinien uwzględniać zmiany pór roku (uwzględnienie warunków najgorszego przypadku), wszelkie zmiany instalacyjne w systemie wentylacji i klimatyzacji oraz inne zmiany mogące mieć wpływ na warunki przechowywania produktów leczniczych.

Ocena
ryzyka

Pomiar
temperatury

Raport
końcowy

Proces przekazywania danych

 • Czujnik
 • Chmura
 • Komputer
 • Analiza

W efekcie mapowania temperatury użytkownik poznaje punkty o skrajnej charakterystyce temperaturowej (o temperaturze minimalnej i maksymalnej) i ma szansę porównania ich z wymaganymi parametrami dla konkretnych preparatów (kryteria akceptacji).

Mapowanie z opcją online

Profesjonalna platforma chmurowa do zarządzania danymi zarejestrowanymi przez urządzenia wykorzystywane do mapowania.

 • bezpieczne przechowywanie danych pomiarowych
 • wizualizacja pomiarów w czasie rzeczywistym
 • analiza danych pomiarowych w postaci tabel, wykresów
 • sygnalizacja stanów alarmowych - e-mail, sms
 • generowanie raportów oraz wydruków

Sprzęt wykorzystywany do mapowania

Do mapowania pomieszczeń i urządzeń wykorzystujemy nasze czujniki NETINO z radiowym systemem rejestracji temperatury i wilgotności. Czujniki znajdują zastosowanie głównie w miejscach przechowywania leków i żywności, gdzie istnieje konieczność mierzenia i rejestracji takich parametrów jak temperatura i wilgotność.

Dowiedz się więcej o produkcie

Napisz do nas
Wypełnij poniższe pola i wyślij formularz - odpowiemy niezwłocznie