Czego szukasz?

Wpisz interesującą Cię frazę by otrzymać natychmiastowe wyniki, lub wciśnij [ENTER] po więcej szczegółów.

PARP

Zastosowanie rejestratorów temperatury w transporcie

Wymagania dotyczące temperatur w transporcie żywności są dość restrykcyjne, ale jednocześnie przejrzyste. Przede wszystkim obligują do utrzymania spójności chłodniczej przez wszystkich przewoźników, uczestniczących w procesie transportu na każdym etapie przewozu żywności. Z tego też powodu nowoczesne rejestratory temperatury w transporcie okazują się niezbędne.

 

Specyfika rejestratorów temperatur w transporcie

Rejestratory temperatur pozwalają na stały monitoring warunków temperaturowych, począwszy od miejsca składowania produktu, poprzez ich transport, aż po proces końcowego rozładunku dostawy. Urządzenia tego rodzaju powinny być całkowicie hermetyczne, odporne na ewentualne wstrząsy podczas transportu. Dodatkowo powinny nadawać się do mycia oraz niezbędnej dezynfekcji. Umieszczone w kontenerze czy innym pojemniku do transportu żywności umożliwiają na stałą kontrolę parametrów przewożonych towarów. Kierowca pojazdu powinien mieć łatwy dostęp do odczytu danych rejestrowanych przez urządzenie, by na bieżąco monitorować stan przewożonego towaru. W przypadku przekroczenia wartości granicznych temperatur musi zostać o tym jednoznacznie poinformowany, by móc podjąć stosowne działania w celu odpowiedniego zabezpieczenia ładunku. Przydatne bywają także nowoczesne urządzenia rejestrujące też historię parametrów temperaturowych, którą można pobrać z rejestratorów po przybyciu do bazy końcowej.

Monitorowanie temperatury w transporcie produktów spożywczych

Monitorowanie temperatury w transporcie produktów spożywczych ma bardzo istotne znaczenie dla zachowania bezpieczeństwa, świeżości i dobrej jakości przewożonej żywności. Jest to wymóg regulowany m.in. przez standardy prawne obowiązujące w krajach należących do Unii Europejskiej, które bardzo jasno określają obowiązek stosowania odpowiednich urządzeń pomiarowych, rejestratorów i systemów monitorowania temperatur w transporcie chłodniczym.

Forma transportu musi być właściwa do specyfiki produktu. Do głównych grup transportowanych produktów spożywczych zaliczamy żywność pochodzenia zwierzęcego, takie jak mięso, drób, jaja, mleko lub produkty mieszane, zawierające składniki pochodzenia zwierzęcego oraz produkty pochodzenia roślinnego, takie jak: ziarna zbóż, mąka, syropy.