MPC 4

Oprogramowanie MPC4 – stworzone do zarządzania zarejestrowanymi danymi procesowymi.
Operator systemu ma możliwość zdalnego podglądu bieżących wartości temperatur w komorach (i innych pomiarów), przeglądania zapisów procesów obróbki termicznej, drukowania oraz archiwizacji na twardym dysku.
Wprowadzona w programie baza kodów identyfikatorów pozwala wyświetlać właściwe nazwy produktów w powiązaniu z konkretnymi procesami.

Przeznaczenie

 • Rejestracja pomiarów
 • Kontrola
 • Pomiar temperatury i wilgotności produktów farmaceutycznych

Cechy produktu

MPC 4

 • Wyszukiwarka procesów oparta o kalendarz.
 • Monitorowanie stanu urządzeń pozwalające sprawdzić:
  – jakie procesy są uruchomione na sterownikach,
  – wartości parametrów zadanych i odczytanych,
  – jakie urządzenia są załączone przez sterownik.
 • Odczyt rejestracji ze sterowników.
 • Przegląd rejestracji ze sterowników w formie tabelarycznej i na wykresie.
 • Wydruki rejestracji (tabelaryczny oraz wykres).
 • Zintegrowane narzędzia do konfiguracji procesów technologicznych.
 • Mechanizm szybkiej oceny poprawności procesu na podstawie szacowanego i rzeczywistego czasu procesu.