Sterownik DAT 120

Przemysłowe urządzenia mikroprocesorowe
Mikroprocesorowy terminal DAT-120 – przeznaczony do rejestracji parametrów procesu wędzenia w postaci temperatury komory, temperatury batonu, wilgotności względnej.
Dodatkowo rejestruje on parametry identyfikujące dany proces w postaci operatora

 • Centrum pobierania

Przeznaczenie

 • Komory wędzarnicze
 • Komory dojrzewalnicze
 • Komory wędzarniczo-parzelnicze

Cechy produktu

Sterownik DAT 120

Cechy produktu:

 • do 8 różnych identyfikatorów (ID – np. kod produktu, numer wózka) wprowadzanych przed rozpoczęciem procesu. (Do każdego identyfikatora można przypisać 8 różnych parametrów identyfikujących) cechy identyfikatorów:
 • identyfikatory w postaci kodu cyfrowego
 • długość kodu ustalana indywidualnie dla każdego ID od 1 do 16 cyfr
 • możliwość przypisania kodom opisów w postaci tekstu (dla ID1
 • możliwość przypisania opisu 1000 kodom, dla ID2..ID8
 • możliwość przypisania opisu 100 kodom, dla każdego ID osobno)
 • przypisanie opisów możliwe z poziomu komputera PC
 • data i czas rozpoczęcia procesu
 • stany wejść cyfrowych