Loggisoft PRO

Program komputerowy LOGGISOFT PRO – element systemu rejestracji pomiarów LOGGINET.
Służy do odczytu i analizy danych z elementów systemu LOGGINET.

Cechy produktu

Loggisoft PRO

  • Monitorowanie aktualnych wartości pomiarowych.
  • Przegląd rejestracji w formie tabelarycznej i na wykresie.
  • Wydruki rejestracji (tabelaryczny oraz wykres).
  • Praca w sieci komputerowej.
  • Wielostanowiskowy dostęp do zarejestrowanych danych.
  • Powiadamianie o stanie systemu (alarmy, brak komunikacji).
  • Możliwość dowolnego ustawienia czujników na 5 wirtualnych pulpitach z możliwością ustawienia dowolnego tła.