Loggisoft MS

Oprogramowanie LOGGISOFT MS – służy do odczytu bieżących wartości temperatur z chłodni samochodowych, przeglądania oraz drukowania zapisanych danych.
Możliwość ustawienia wartości setup rejestratora Loggicar.

Cechy produktu

Loggisoft MS

Zastosowanie:

 

  • monitorowanie aktualnych wartości pomiarowych w chłodniach samochodowych
  • przegląd rejestracji w formie tabelarycznej i na wykresie
  • wydruki rejestracji (tabelaryczny oraz wykres)
  • praca w sieci komputerowej
  • wielostanowiskowy dostęp do zarejestrowanych danych
  • powiadamianie o stanie systemu (alarmy, brak komunikacji)