Go to Brand – PARP „Wypromowanie urządzeń pomiarowych MIKSTER na rynkach Zatoki Perskiej.”

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.3

Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, podziałanie: 3.3.3

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

 

Tytuł projektu: Wypromowanie urządzeń pomiarowych MIKSTER na rynkach Zatoki Perskiej

 

Cel projektu: promowanie produktów branży maszyn i urządzeń, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych; wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.

Planowane efekty projektu:

  • podpisanie kontraktów handlowych zagranicznych,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu.

Wartość projektu ogółem: 214 800.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 161 100.00 PLN

Beneficjent: PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACJI I WDRAŻANIA TECHNIKI MIKROPROCESOROWEJ
I ELEKTRONIKI „MIKSTER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ